Suwalszczyzna z przewodnikiem Suwalszczyzna z przewodnikiem Suwalszczyzna z przewodnikiem Suwalszczyzna z przewodnikiem Suwalszczyzna z przewodnikiem Suwalszczyzna z przewodnikiem Suwalszczyzna z przewodnikiem Suwalszczyzna z przewodnikiem

Przewodnicy

Adam Januszewicz

Uprawnienia: Licencjonowany przewodnik turystyczny terenowy po województwie podlaskim (nr legitymacji 33/08).
Miejsce pracy: Wigierski Park Narodowy, specjalista ds. Udostępniania Parku.
Wykształcenie: Technikum Leśne w Białowież; potem mgr inż. ochrony środowiska na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
Języki oprowadzania: polski, angielski.
Zainteresowania: turystyka piesza i rowerowa, krajoznawstwo, dobre stare kryminały, odkrywanie nowych tras turystycznych.
Kontakt: tel.: +48 605 327 064